ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “รวมน้ำใจเรามีเรา น้ำดื่มเพื่อโรงพยาบาล” มอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 แพ็ค ให้ 20 โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “รวมน้ำใจเรามีเรา น้ำดื่มเพื่อโรงพยาบาล” มอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 แพ็ค ให้ 20 โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]