ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]