ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และรับสมัครเครือข่ายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคลองฉนาก

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลคลองฉนากเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และรับสมัครเครือข่ายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคลองฉนาก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]