ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการความรู้และถอดบทเรียน: กรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กร และอำเภอ ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

  วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการความรู้และถอดบทเรียน: กรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กร และอำเภอ ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]