ประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]