ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการซักซ้อมการปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการซักซ้อมการปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ร่วมกับกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรขุนทะล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีพันตำรวจเอกไพศาล สังข์เทพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]