ประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]