ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) สปพม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) สปพม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรม KM DAY สป.พม. SHOW&SHARE ครั้งที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำสื่อออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ทั้งนี้นางสาวชลลดา ชนะครีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]