ประชุมโครงการกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงาน (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 4-5 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการกระบวนการทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงาน (รูปแบบออนไลน์) โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]