ประชุมโครงการ “บูรณาการทีม ONE HOME พม ร่วมขับเคลื่อน MOU ตามแนวทางสหกิจศึกษา : รวมพลังภาคีหุ้นส่วนทางสังคม”

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการทีม One Home พม  ร่วมขับเคลื่อน MOU ตามแนวทางสหกิจศึกษา : รวมพลังภาคีหุ้นส่วนทางสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกพลังขับเคลื่อนสังคม โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้    อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]