พมจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อพม. อปท. ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดพกรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตามโครงการบูรณาการพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกกลุ่มเปราะบางในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม อพม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสระ คำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดพกรายครัวเรือน ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มเปราะบางในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสถราษฏร์ธานี และมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่มและเจลล้างมือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]