พมจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บ้นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางจารุณี รัตนจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน และรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวงและจังหวัดต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]