พม.สุราษฎร์ถานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับกลุ่ม เปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก) ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ ม.13 บ้านคลองมุย ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 30 ชุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนเด็กในพื้นที่ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]