พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัด ในผู้ป่วยพาร์กินสัน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม เพื่อมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัด ก้าวขาไม่ออก ในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อแก้ไขปัญหาอาการเดินติดขัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน และได้สนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบให้แก่ผู้ผ่านการคัดกรอง จำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]