พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอดอนสักบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “ตู้ยาข้างบ้าน คลังอาหารข้างเรือน” ณ ครัวเรือนนางอนันต์ อินทร์เมือง บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจักรกฤษ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในการมอบสิ่งของเครื่องใช้ พันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางตามโครงการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยซึ่งจากการสำรวจปัญหาและความต้องการของครัวเรือนนางอนันต์ อินทร์เมือง พบว่าเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีอาชีพ และมีรายได้จากเงินผู้สูงอายุเพียงช่องทางเดียว รวมถึงที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และพังทลาย ซึ่งได้ประสานหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ในการยื่นขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]