พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพลทหารฯ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม

วันนี้ 24 ธันวาคม2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางลงพื้นที่นำกระเช้าเข้าเยี่ยมในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้กำลังใจ ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจให้มีความผ่อนคลายลดความเครียดและวิตกกังวล อีกทั้งพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นยวน อำเภพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]