พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้นำในท้องที่ ภายใต้การกำกับของนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล ในพื้นที่อำเภอเคียนซาและอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่อำเภอเคียนซา พบกับบิดาของแรงงานไทยฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วม VDO CALL เพื่อพูดคุยกับแรงงานไทย ทราบว่าแรงงานมีความประสงค์เดินทางกลับประเทศโดยได้ลงทะเบียนเดินทางกลับฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ทราบว่า มีปัญหาเรื่องอาหารที่ไม่เพียงพอ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป และในพื้นที่อำเภอเวียงสระ พบกับบิดาและมารดาของแรงงานไทยฯ ทราบว่าปัจจุบันแรงงานไทยอยู่ระหว่างเดินทางกลับมายังประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ให้คำแนะนำกับครอบครัวเรื่องเงินช่วยเหลือในกรณีแรงงานประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญา ทั้งนี้ ได้ประสานผู้นำในท้องที่และ อพม. ในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และจะมีการติดตามแรงงานไทยและครอบครัวเป็นระยะ หากมีภาวะความเสี่ยงจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]