พม.สุราษฎร์ธานี ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พมจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับนายอำเภอพนม ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]