พม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในประชุมเพื่อมอบนโยบาย และข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นอันดับหนึ่ง และเตรียมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ พร้อมกับเน้นย้ำให้ส่วนราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจน กระทรวงต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]