พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 หลัง ปี พ.ศ.2565

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 หลัง ปี พ.ศ.2565 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดไตรธรรมาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]