พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 107 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 107 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]