พิธีถวายราชสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีราชประสงค์ให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหากรรมวิธีตัดแปลงสภาพอากาศที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการบังคับให้เกิดฝนตกสู่ลงพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ เพื่อแก้ปัญหาความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติ โดยมีนายนันธวัช
เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]