พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 14-26 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 38 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอดุลย์ งามผิว ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภ.8 เป็นประธานในพิธีชิด และนายภาคภูมิ เทพกำเนิด รองหน.ส่วนอำนวยการศอ.ปส.จ.สฎ. กล่าวรายงาน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]