พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติกุล นักพัฒาสังคมชำนาญการ, นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 38 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]