พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายไพรัช จันทร์เมธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา และประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเคียนซา เข้ารับประกาศนียบัตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจันทร์ภคอร เพชรวรโรจน์ ปลัดอำเภอเคียนซา เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]