พิธีมอบป้ายแว่นสายตา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายแว่นสายตา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบแว่นตาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการและฐานะยากจนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน(ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]