พิธีมอบรางวัลคนพิการต้นแบบในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคนพิการต้นแบบในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงมอบโล่รางวัลให้ นายชั่น แสงจันทร์ คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]