พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]