พิธีมอบส่งของพระราชทาน และกิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและบุคลิกภาพประชาชนจิตอาสา” ในพิธีมอบส่งของพระราชทาน และกิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ประชาชน ที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอดอนสัก เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]