พิธีมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคใต้

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคใต้ โดยมีนายอนุกูล ปิดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]