พิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำเภอ ทุกอำเภอ โดยเมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และเป็นผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]