พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

   วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]