พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุจากกองทุนสวัสดิการตำบลคลองน้อยและภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]