พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารหน่วยงานทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]