พิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยมี ทันตแพทย์ริม เกษสากร ประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ กล่าวรายงาน ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์ ได้มาให้บริการแก่ประชาชนและเด็กๆ โดยไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆ ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญกรพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]