พิธีเปิดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2563

3 ก.พ.63 ทีม พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2563 หารายได้ช่วยเหลือสังคม บริเวณเวทีกลาง ท่าปลาวาฬ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดงาน และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาด นำไปช่วยเหลือ  ผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต ซุ้มนิทรรศการ   ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP การแสดงมหรสพ แสง สี เสียง บนเวที และการออกร้านนาวากาชาด เป็นต้น พร้อมกับขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลดังกล่าวโดยพร้อมกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]