พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลขุนทะเล บริเวณถนนเซาร์เทิร์น ทางหลวงหมายเลข 44 ระหว่าง กม.112-113 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายทัพชนะ มะลิเผือก นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]