พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 63 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้ร่วมผูกข้อมือและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]