พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 54 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้ร่วมผูกข้อมือและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]