พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ โดยมีนางปารณีย์ ตัญจีย์บุญ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]