พิธีเปิดโครงการ พม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 โดยกิจกรรมปประกอบไปด้วย การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การแข่งขันกีฬาและการแสดงของแต่ละหน่วยงาน กิจกรรมดังกล่าวมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม จำนวน 200 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]