มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และนางสาวลภัทรดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เพื่อนำไปส่งมอบแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ยื่นคำขอรับกายอุปกรณ์ เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนกายอุปกรณ์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]