มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวลภัทรตา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตอนสักและผู้แทนคนพิการตำบลเคียนซา จำนวน 2 คัน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปส่งมอบแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ยื่นคำขอรับกายอุปกรณ์ เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อน
ขาดแคลนกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]