มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ(รถสามล้อโยก)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ(รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการประกอบกิจวัตรประจำวัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1 ราย โดยผู้มอบอำนาจให้นายกิตติ บัวสมุย ประธานสภาเทศบาลเพชรพะงัน เดินทางเข้ารับมอบกายอุปกรณ์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]