มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถวีลแชร์)

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวลภัทรดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถวีลแชร์) ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ จำนวน 1 คัน โดยได้รับบริจาคจากสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถวีลแชร์) ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 2 คัน โดยได้รับบริจาคจากสำนักงานเรากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปส่งมอบให้กับคนพิการที่ยื่นคำขอรับการอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]