มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ราย โดยผู้มอบอำนาจให้ นายวัชรา จันทร์หลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เดินทางมารับมอบกายอุปกรณ์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]