มอบกายอุปกรณ์ (รถวีลแชร์)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ มอบกายอุปกรณ์ (รถวีลแชร์) จำนวน 1 คัน แก่คนพิการประเภทที่ 3 (พิการทางการเคลื่อนไหว) เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]