มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ละประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 แก่นางศิวาภรณ์ ประตูใหญ่ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากอำเภอท่าฉาง และนางกันจุรีย์ จุลมูล ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จากอำเภอศีรีรัฐนิคม และประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 แก่นายภูวิศ แสงสว่าง จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]