มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกาญดา โพธิ์เก้ว หัวหน้ากลุ่มการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมกับชมรมเม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นำโดย นางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรม ลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ ตรวจเยี่ยมเละให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของให้กับแม่ผู้ยากไร้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]