มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพิ่งกลับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมและเทศบาลตำบลขุนทะเล ฝ่ายปกครองหมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 32/7 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5,000 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]